تمام پیامبران و عبادالله الصالحین، همّشان این بوده که انسان صالح در این زمین به وجود بیاورند،حفظ کنند،رشد بدهند و تکثیر نمایند.هدف اسلام هم این است.اینکه شما دیدید،امام در بیانیه ای فرمودند ( فتح الفتوح انقلاب اسلامی، ساختن جوانانی از این قبیل است) ،یک حرف نبود که همین طور بر قلم امام جاری شده باشد.این یک مبنای اسلامی و الهی بسیار مستحکم دارد.واقعا فتح الفتوح،یعنی ساختن انسان صالح.

برگرفته از کتاب دغدغه های فرهنگی / بیانات امام خامنه ای مدظله العالی